2014. április 14., hétfő - Szerkesztő Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Biblia mindenkié!

Boltunkban már kapható az új fordítású Biblia

 

 

 

Jelmondatunk: „A Biblia mindenkié” egyrészt magától értetődik, hiszen ma Magyarországon bárki hozzáférhet a keresztyén hit szent irataihoz, számtalan fordításban és formában. Másrészt azonban nem volt ez mindig így: alig 500 éve, hogy a humanizmus által megtermékenyített európai gondolkodás a reformációban éppen az anyanyelvre lefordított Szentírás segítségével érte el, hogy Isten szava nem csupán a kiválasztott kevesek olvasmánya lehetett, hanem minden olvasni tudó ember előtt feltárhatta kincseit. Nem véletlen, hogy a Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) éppen ezt a mondatot tette a most megjelent revideált új fordítású Biblia (RÚF, 2014) népszerűsítésének jelmondatává, ezzel is utalva a bibliafordítás kulturális, hitéleti és magánéleti jelentőségére.

A főként protestáns egyházak által használt Biblia először 1975-ben jelent meg, lezárva egy közel 30 éves időszakot, amelynek során a magyarországi protestáns egyházak a hagyományos Károli Biblia megújításán, és Isten igéjének mai magyar nyelven való megszólaltatásán fáradoztak. Először 1990-ben került sor ennek az új fordításnak a revíziójára. (Bibliarevízió alatt azt értjük, amikor egy népszerű, általános használatban lévő bibliafordítást megújítunk, mert nem akarunk egészen új fordítást készíteni.) 2014-ben megjelent az új fordítású Biblia legújabb revíziója.
Bibliarevíziót általában három ok miatt végeznek világszerte az ezzel foglalkozó szervezetek, többnyire a bibliatársulatok:
1. a bibliatudomány fejlődése,
2. a nyelv folyamatos változása és
3. a társadalmi változások miatt, amelyek gyakran új missziói helyzet elé állítják a keresztény egyházakat.
A mostani revízióban mindhárom ok szerepet játszott. A munkálatok az olvasói észrevételek gyűjtésével kezdődtek 2006-ban. Ennek során három év alatt mintegy harmincezer olvasói észrevétel érkezett a Magyar Bibliatársulathoz, s részben ezek figyelembe vételével is indulhatott meg az érdemi revíziós munka 2009-ben. A revíziót a MBTA Szöveggondozó Bizottsága végezte, amelynek tagjai a MBTA 12 tagegyházának lelkészképző intézményeiből delegált biblikus tanszékvezető tanárok. Minden esetben az ő feladatuk a bibliafordítások vagy revíziók tudományos és szakmai felügyelete. Ebből a körből kerültek ki a revízió érdemi munkáját végző személyek is. A revízió célja volt a korábbi fordítás idejétmúlt vagy éppen túlontúl időhöz kötött, értelemzavaró, következetlen vagy nehezen felolvasható megfogalmazásainak javítása. Különös figyelmet fordítottunk a „jó magyarságú” nyelvi megoldásokra. Változtattunk a magyar szöveg megfogalmazásán ott, ahol azt találtuk, hogy az új fordítás eddig önálló vagy a bibliafordítások többségi megoldásaitól eltérő úton járt.
A fordítási és szövegtörténeti jellegű, valamint a kulturális és történeti háttérre utaló jegyzetek számát kiegyensúlyozottabbá tettük az Ó- és az Újszövetségben. Ezekre a jegyzetekre ebben a kiadásban már az adott versek végén csillagok hívják fel az olvasók figyelmét. A „Biblia önmagát magyarázza” reformátori elv jegyében átnéztük és bővítettük a Biblián belüli kereszthivatkozások körét, valamint megújítottuk a térképeket és a Függeléket (Bibliai súlyok és mértékek táblázata, Eltérő versszámozás a Károli-Bibliához képest, A bibliai könyvcímek rövidítései és a bibliai hivatkozások módja). Végezetül, a stílusában a korábbi kiadásra emlékeztető, mégis egészen új tördelés reményeink szerint könnyebben olvashatóvá tette a szöveget idősebb olvasóink számára is.
A RÚF 2014 megjelenését a Magyar Bibliatársulat tagegyházainak és támogatóinak bizalma, valamint a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies) és az Amerikai Bibliatársulatnak a három éves anyagi támogatása (2009-2011) tette lehetővé.

Magyar Bibliatársulat
Bővebb információ: www.bibliatarsulat.hu

Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 130, összesen: 183319

 • 2022. december 08., csütörtök

  A Kápolnásnyéki Református Egyházközség felajánlása.
 • 2022. december 07., szerda

  Összeállításunkban néhány dunamelléki példán keresztül mutatjuk be, hogyan érinti a református közösségeket – egy iskolát, egy gyülekezetet, egy...
 • 2022. december 07., szerda

  Hol van Jézus az adventben?
 • 2022. december 07., szerda

  Tíz éve épült fel templomuk, ez idő alatt valódi gyülekezetté vált a nagykovácsi reformátusok közössége.
 • 2022. december 05., hétfő

  Lelkész volt, tudós volt, tanár volt, de legfőképpen ember volt. Emlékét születése százhuszadik évfordulója alkalmából idézték fel egykori tanítványai...
 • 2022. december 04., vasárnap

  Kettős ünnepre gyűltek össze a solymári református templomban, a külső és belső felújítás mellett az új lelkipásztort is beiktatták. Dani Eszter, bár ...
 • 2022. december 03., szombat

  Zakariás, az öreg pap és Mária, a kamasz válasza igencsak eltérő az Isten üzenetét közvetítő Gábriel angyal bejelentésére. Isten munkája pedig végbeme...
 • 2022. december 02., péntek

  Az egyházban folyó szolgálatokról hallhattak és beszélgettek, majd a Ráday Házat is megtekintették a dunamelléki nyugdíjas lelkésztalálkozó résztvevői...
 • 2022. november 30., szerda

  A módosi gyerekek számára a szeretetközösség megélése legalább annyira fontos, mint a Budapestről érkezett ajándékok.
 • 2022. november 30., szerda

  A Lónyay Utcai Református Gimnáziumban évek óta tartó hagyomány, hogy valamelyik őszi napon egy idegen ország kultúráját jelenítik meg az iskola falai...